Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

   
    
 Výchovné poradenstvo:


Všetky informácie sa budú aktualizovať v závislosti od vývoja Covidu-19.

,,Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.´´

  Výchovná poradkyňa oznamuje podrobnosti o prijímacích skúškach.  

 
   Výchovná poradkyňa: Mgr. Eva Takácsová
  
   tel. č.:  0905107896       alebo   031/ 552 25 76
  
   e-mail:  eva.takacsova@aol.com

    Konzultačný deň: pondelok      9,55  - 10,40 hod.                                      
                                  streda           8,55  - 10,40 hod.               
                                  piatok         10,50  - 11,35 hod.                     

Problémy s ktorými sa môžete obrátiť na výchovnú poradkyňu: pre rodičov:- poradenstvo v otázkach drogových a iných závislostí, koordnátor prevencie drogových závislotí na našej škole Mgr. Katarína Nagyová - koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu - vzdelávanie detí s poruchami učenia a ich integrácia v bežnej triede ZŠ - výber strednej školy - informácie o stredných školách a prijímacom konaní na stredné školy - zlý prospech v učebných predmetoch alebo v niektorom z nich - problémy dieťaťa so správaním v škole alebo mimo školy - iné problémy výchovného charakteru pre žiakov: - ak sa potrebuješ poradiť, zdôveriť, vyrozprávať - ak ti niekto ubližuje, šikanuje ťa - ak ti pribúdajú problémy - ak potrebuješ poradiť s výberom strednej školy - ak ťa mrzia zlé vzťahy v triede, doma, v rodine...


 
Tím zamestnancov CPPPa P Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda v šk.r. 2019/2020 ponúka pre základné školy Odbornú pomoc a podporu v oblasti psychológie špeciálnej pedagogiky prevencie služby pedagógom
Kontakty: 031/553 02 83 M: 0917 762 017, 0948 140 017
e-mail: ppp.ds@stonline.sk     Prijímacie skúšky a postup pri prijímacom konaní na stredné školy pre školský rok 2022/2023


Kam na strednú školu,informácie o stredných školách