Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

   
    
 Školský klub


    Činnosť školského klubu sa predlžuje denne do 17,30 hod.
  
    V prevádzke bude od 16,30 do 17,30 hod 1 oddelenie.

    Prevádzka školského klubu:
  
      6,30   - 8,00 hod
    11,30 - 17,30 hod

  Poplatky za školský klub môžete uskutočňovať formou INTERNETBANKINGU :

  IBAN: SK6311000000002921898360
  BIC: TATRSKBX

účeľ platby: uveďte meno Vášho dieťaťa a ročník, ktorý navštevuje

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol: mesiac za ktorý je platba

 Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu /tlačivo/: