Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

   
    
 Rodičovské združenieNázov : Rodičovské združenie pri ZŠ Dunajská Streda,
             Jilemnického 204/11


Právna forma :  Občianske združenie

Predseda RZ :   Mgr. Andrea Ráczová

Členovia:  :        Mgr. Erika Zsigmundová

                         Lenka Nagyová
       
Hosť :              
PaedDr. Peter Gajdoš

Číslo účtu :     SK55 0900 0000 0000 2187 4065
                         Slovenská sporiteľna
                         Pobočka Dunajská Streda