Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 
      Zamestnanci školy  2023/2024  

Riaditeľ školy:
   PaedDr. Peter Gajdoš

Zástupca riaditeľa školy pre 1.stupeň:
   Mgr. Vladimír Jančovič

Zástupca riaditeľa školy pre 2.stupeň:
   Mgr. Irena Andicsová 

Triednictvo:

    Mgr.  Jana Takácsová  -I.A  
    Mgr. Renáta Mészárosová  -I.B 
    Mgr. Andrea Gyimesiová  - I.C
    Mgr. Patrícia Stadlerová 
- II.A
 
    Mgr. Marta Lichtblauová - II.B 
    Mgr. Jana Pastírová - II.C 
    Mgr. Matilda Bertalanová    -III.A
    Mgr. Erika Vinczeová  -III.B 
    Mgr. Tatiana Kertészová  -III.C
    Mgr. Želmíra Kántorová - IV.A 
    Mgr. Kristína Mészárosová - IV.B 
    Mgr. Anikó Világiová - IV.C
    Mgr. Ingrid Macáková - IV.D
    Mgr. Eva Takácsová   -V.A 
    Mgr. Daniela Petrillová   -V.B
    Mgr. Zuzana Barciová - Milanová  - V.C
    Mgr. Michaela Mészárosová   
-VI.A
    Mgr. Tímea Kohári   -VI.B
    Mgr. Ján Bíreš   -VI.C
    PaedDr. Nóra Marsalová Sándorová    -VII.A
    Ing. Alena Motusová  -VII.B
    Mgr. Anita Křížová  - VII.C
    Mgr. Žaneta Takácsová   - VIII.A
    Mgr. Marianna Csongová   - VIII.B
    Mgr. Katarína Nagyová   - VIII.C
    Mgr. Radana Mošaťová - IX.A
    Mgr. Erika Zsigmundová - IX.B
    Mgr. Rozália Vörösová- IX.C


Ostatní pedagogickí zamestnanci:
 
   Mgr. Gabriela Belešová

   
PaedDr. Erika Borárosová
   Mgr. Blanka Botková
   Mgr. Miroslav Ďurnek
   Mgr. Edita Ďurneková
   Mgr. Júlia Kissová
   Mgr. Daniel Krascsenits
   PaedDr. Beáta Lászlóová
   Mgr. Zuzana Lelkesová
   Mgr. Zuzana Nagyová
   PaedDr. Helena Olléová
   Mgr. Marta Petrovicsová
   Bc. Miriam Rajcsányiová
   Mgr. Jaroslav Veľký

Špeciálny pedagóg:
 
 Mgr. Žaneta Černá
 

Vychovávateľky Školského klubu detí (ŠKD):

   1. oddelenie  Marianna Fodor  vedúca ŠKD
   2. oddelenie  Margita Krátka
   3. oddelenie  Adriana Navrátilová
   4. oddelenie  Andrea Schwartz
   5. oddelenie  Melinda Leškivová
   6. oddelenie  Etela Lukovická
   7. oddelenie  Ilona Lépes
   8. oddelenie  Radka Gajdošová
   9. oddelenie  Mgr. Kristína Buchingerová
  10. oddelenie  Veronika Benedeková
  11. oddelenie  Iveta Valová
  12. oddelenie  Nikoleta Tornyai
 

Asistenti učiteľa:

   1. Lucia Nagyová
   2. Mgr. Patrícia Mészárosová Marczellová
   3. Erika Balážiová
   4. Bc. Eva Tükörová, DiS
   5. Eva Ürögiová, DiS. art.
   6. Bc. Lenka Daitová
   7. Veronika Farkas
   8. Radka Gajdošová
   9. Bc. Cherkashyna Nataliia


Ekonómka:

   Ing. Monika Holasová

Pracovníčka pre PaM:

  Annamária Horváthová

Asistent:

 
Ivan Nagy

Správca IKT:

 
Ladislav Takács, DiS