Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 
      Školský rok  2023/2024  


         Mgr.  Jana Takácsová   -I.A      
        Mgr. Renáta Mészárosová  -I.B    
        Mgr. Andrea Gyimesiová  - I.C   
        Mgr. Patrícia Stadlerová  - II.A    
        Mgr. Marta Lichtblauová - II.B     
        Mgr. Jana Pastírová  - II.C     
        Mgr. Matilda Bertalanová    -III.A    
        Mgr. Erika Vinczeová  -III.B    
        Mgr. Tatiana Kertészová  -III.C        
        Mgr. Želmíra Kántorová- IV.A    
        Mgr. Kristína Mészárosová- IV.B     
        Mgr. Anikó Világiová - IV.C   
        Mgr. Ingrid Macáková - IV.D
        Mgr. Eva Takácsová  -V.A    
        Mgr. Daniela Petrillová   -V.B    
        Mgr. Zuzana Barciová - Milanová   - V.C    
        Mgr. Michaela Mészárosová -VI.A   
        Mgr. Tímea Kohári -VI.B   
        Mgr. Ján Bíreš -VI.C   
        PaedDr. Nóra Marsalová Sándorová -VII.A    
        Ing. Alena Motusová -VII.B    
        Mgr. Anita Křížová - VII.C   
        Mgr. Žaneta Takácsová - VIII.A    
        Mgr. Marianna Csongová - VIII.B    
        Mgr. Katarína Nagyová - VIII.C    
        Mgr. Radana Mošaťová - IX.A    
        Mgr. Erika Zsigmundová - IX.B    
        Mgr. Rozália Vörösová - IX.C