Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

   
    Kam na strednú školu,informácie o stredných školách
:


www.svs.edu.sk - informácie o stredných školách na celom Slovensku

www.svspn.sk  - informácie o stredných školách v TT a NR kraji – plán, naplnenosť, dĺžky štúdia

www.svsba.sk - informácie o stredných školách v BA kraji – plán, naplnenosť, dĺžky štúdia

www.stredneskoly.sk - informácie o stredných školách na Slovensku

www.nezzazvoni.sk - pomoc s kampaňou pre prijímancie riadenie


 

D E S A T O R O   D E V I A T A K A

1. Systematicky sa pripravuj na Testovanie 9 z matematiky a slovenského jazyka (www.statpedu.sk)

2. Urob si test záujmov (www.povolania.eu)

3. Pozri si video o povolaniach (www.infoabsolvent.cz)

4. Pozri si naplnenosť stredných škôl (www.svsba.sk, www.svspn.sk)

5. Sleduj informácie na nástenke o voľbe strednej školy

6. Prezri si stránku informačného centra mladých (www.icm.sk - menu Pracovný servis)

7. Zúčastni sa rodičmi  Dňa otvorených dverí na vybranej strednej škole (www.zoznamskol.eu)

8. Prezri si stránku ústredia práce,sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk - menu Služby zamestnanosti -kariéra )

9. Ak máš nejaký problém týkajúci sa voľby strednej školy, využi konzultačné hodiny výchovnej poradkyne

10. Pri voľbe strednej školy sa rozhodni správne,lebo sa rozhoduješ o svojej budúcnosti