Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

   
    
 Školská jedáleň:

JEDÁLNY LÍSTOK          

Oznámenie - 01.01.2022

Súkromná školská jedáleň Gastro DS Od 01.septembra 2020 zabezpečuje školské stravovanie / obedy pre žiakov a zamestnancov základných škôl v Dunajskej Strede spoločnosť Gastro DS, s.r.o. prostredníctvom Súkromných školských jedální Gastro DS.
Prosíme všetkých stravníkov aj ich zákonných zástupcov, aby v prípade akýchkoľvek otázok, nejasností v súvislosti s poskytovaním školského stravovania kontaktovali vedúcu SŠJ Gastro DS (kontakty viď. nižšie).

Zadávanie platieb príspevkov na režijné náklady školskej jedálne (3€ alebo 6€ / kalendárny mesiac) pre žiakov a ostatných oprávnených stravníkov žiadame v prospech bežného účtu číslo: § IBAN: SK65 7500 0000 0040 2538 6841 § VS: „priradený kód“ § Účel platby: „meno, priezvisko a trieda dieťaťa“ PROSÍME ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV VŠETKÝCH STRAVNÍKOV, ABY KONTAKTOVALI Gastro DS, s.r.o. na nižšie uvedenom telefónnom čísle, e-mailom, prípadne osobne v pracovných dňoch v čase od 7,30 do 9,30 hod v kancelárii školskej jedálne za účelom overenia si prideleného kódu „VS“.  

Gastro DS - Online odhlásenie z obedu je možné realizovať cez stránku
 
https://webkredit.gastrods.sk/webkredit/Ordering/Menu/

na základe prihlasovacích údajov.
Prihlasovacie meno a heslo sa rovná s variabilným symbolom.
Odhlásenie obedov cez mobilnú aplikáciu, terminál atď. Ďakujeme.  

Kontakty:

Telefón: 0905 655 080

e-mail: gastrods.jil@dunstreda.sk

webstránka:
www.gastrods.sk

osobne v kancelárii vedúcej: 7,30 – 9,30 hod. v pracovných dňoch  

Zápisný lístok:                               Odstúpenie z obedov:   


Dôležité je mať vyplnenú prihlášku s dátumom nástupu na stravovanie  , triedou a s IBAN-om, aj keď ste sa už stravovali aj v minulosti (aj zamestnanci).
Noví stravníci (prváčikovia) môžu poslať (najlepšie riešenie) prihlášky cez e-mail s tým, že pri platbe zadajú meno dieťaťa, triedu a názov školy ( gastrods.jil@dunstreda.sk ).

Platby sa majú realizovať vopred t. j. za september už v auguste atď.
Čipy rozdá vedúca jedálne následne prvý maximálne druhý týždeň návštevy školy, napriek tomu sa stravovať môžu, ak majú zaplatené.
Cena čipu 3€ - iba pre nových.
VŽDY pri platbách používať pridelený VS.
Ak sa nechcete stravovať treba vyplniť odstúpenie – odhlášku     (k dispozícii na stránke Gastro DS)  .

Vedúca školskej jedálne