Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

   
    
 Projekty:


       Spoločne cez prekážky k lepšiemu uplatneniu v živote

     

     Stručný opis projektu  

 

     Zoznam a popis hlavných aktivít projektu