Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

   2011   2012   2013   2014   2015  2016   2017   2018   2019  2020   2021     Verejné informácie - zmluvy - 2021
  15.01.2021   SK Projekt sro. pdf  
21.01.2021   Mesto DS .pdf
29.01.2021 Mesto DS.pdf
27.01.2021 Metodicko pedagogické centrum.pdf
06.02.2021 Mesto DS .pdf
13.02.2021 Mesto DS .pdf
20.02.2021 Mesto DS .pdf
27.02.2021 Mesto DS .pdf
06.03.2021 Mesto DS .pdf
12.03.2021 Mesto DS .pdf
19.03.2021 Mesto DS .pdf
26.03.2021 Mesto DS .pdf
31.03.2021 Mesto DS .pdf
09.04.2021 Mesto DS .pdf
12.04.2021 Zmluva-elektrina .pdf
16.04.2021 Mesto DS .pdf
23.04.2021 Mesto DS .pdf
29.04.2021 Mesto DS .pdf
28.06.2021 Okresný úrad Trnava.pdf