Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

   
    
 Rodičovské združenie


Členský príspevok na školský rok  2021/2022  na jedného žiaka 15 €,

dve deti 17 €, na tri a viac detí 19 €.

 

Rodičovské príspevky je možné preplatiť aj cez internetbanking.

 

Pri prevode nezabudnúť uviesť meno priezvisko žiaka triedu žiaka/žiakov.

 

Číslo účtu je: SK55 0900 0000 0000 2187 4065, Slovenská sporiteľňa, Pobočka Dunajská Streda

 

Povinné úrazové poistenie zahrňujúce aj stratu vecí je 2,50€ na celý školský rok.


     Tajomníčka RZ: Mgr. Erika ZsigmundováNázov : Rodičovské združenie pri ZŠ Dunajská Streda,
             Jilemnického 204/11


Právna forma :  Občianske združenie

Predseda RZ :   Bc. Darina Hubová

Členovia:  :        Mgr. Erika Zsigmundová

                         Mgr. Andrea Bodorová

                         Lenka Nagyová
       
Hosť :              
PaedDr. Peter Gajdoš

Číslo účtu :     SK55 0900 0000 0000 2187 4065
                         Slovenská sporiteľna
                         Pobočka Dunajská Streda