Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 
      Zamestnanci školy  2021/2022  

Riaditeľ školy:
   PaedDr. Peter Gajdoš

Zástupca riaditeľa školy pre 1.stupeň:
   Mgr. Vladimír Jančovič

Zástupca riaditeľa školy pre 2.stupeň:
   Mgr. Irena Andicsová 

Triednictvo:
    Mgr. Jana Takácsová -I.A  
   Mgr. Renáta Mészárosová -I.B 
   Mgr. Andrea Gyimesiová- I.C
   Mgr.  Hajnalka Csongová  
- II.A
 
   Mgr. Marta Lichtblauová  - II.B 
   Mgr. Jana Pastírová  - II.C 
   Mgr. Ingrid Macáková  - II.D
   Mgr. Erika Vinczeová  -III.A
   Mgr. Tatiana Kertészová  -III.B 
   Mgr. Matilda Bertalanová  -III.C
   Mgr. Želmíra Kántorová- IV.A 
   Mgr. Anikó Világiová - IV.B 
   Mgr. Hana Smidová - IV.C
   PaedDr. Nóra Marsalová Sándorová -V.A 
   Ing. Alena Motusová  -V.B
   Mgr. Anita Křížová  - V.C
   Mgr. Žaneta Takácsová
-VI.A
   Mgr. Marianna Csongová -VI.B
   Mgr. Katarína Nagyová     -VI.C
   Mgr. Radana Mošaťová  -VII.A
   Mgr. Erika Zsigmundová -VII.B
   Mgr. Rozália Vörösová - VII.C
   Mgr. Eva Takácsová   - VIII.A
   Mgr. Zuzana Barciová - Milanová  - VIII.B
   Mgr. Daniela Petrillová  - VIII.C
   Mgr. Tímea Kohári    - IX.A
   PaedDr. Helena Olléová- IX.B
   PaedDr. Beáta Lászlóová -IX.C


Ostatní pedagogickí zamestnanci:
 
 Mgr. Gabriela Belešová

 Mgr. Ján Bíreš
 
PaedDr. Erika Borárosová
 Mgr. Blanka Botková
 Mgr. Miroslav Ďurnek
 Mgr. Edita Ďurneková
 Mgr. Júlia Kissová
 Mgr. Daniel Krascsenits
 Mgr. Zuzana Lelkesová
 Mgr. Michaela Mészárosová
 Mgr. Zuzana Nagyová
 Mgr. Marta Petrovicsová
 Mgr. Žaneta Černá
 Mgr. Jaroslav Veľký

 

Ekonomická pracovníčka:
   Ing. Monika Holasová


Pracovníčka pre PaM:
  Annamária Horváthová