Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 
      Zamestnanci školy  2022/2023  

Riaditeľ školy:
   PaedDr. Peter Gajdoš

Zástupca riaditeľa školy pre 1.stupeň:
   Mgr. Vladimír Jančovič

Zástupca riaditeľa školy pre 2.stupeň:
   Mgr. Irena Andicsová 

Triednictvo:

    Mgr. Patrícia Stadlerová  -I.A  
   Mgr. Marta Lichtblauová -I.B 
   Mgr. Jana Pastírová - I.C
   Mgr.  Jana Takácsová  
- II.A
 
   Mgr. Renáta Mészárosová  - II.B 
   Mgr. Andrea Gyimesiová  - II.C 
   Mgr. Želmíra Kántorová   -III.A
   Mgr. Lenka Belešová  -III.B 
   Mgr. Anikó Világiová -III.C
   Mgr. Ingrid Macáková - III.D
   Mgr. Erika Vinczeová - IV.A 
   Mgr. Tatiana Kertészová - IV.B 
   Mgr. Matilda Bertalanová - IV.C
   Mgr. Michaela Mészárosová  -V.A 
   Mgr. Tímea Kohári  -V.B
   Mgr. Ján Bíreš  - V.C
   PaedDr. Nóra Marsalová Sándorová  
-VI.A
   Ing. Alena Motusová  -VI.B
   Mgr. Anita Křížová  -VI.C
   Mgr. Žaneta Takácsová   -VII.A
   Mgr. Marianna Csongová  -VII.B
   Mgr. Katarína Nagyová  - VII.C
   Mgr. Radana Mošaťová  - VIII.A
   Mgr. Erika Zsigmundová  - VIII.B
   Mgr. Rozália Vörösová  - VIII.C
   Mgr. Eva Takácsová  - IX.A
   Mgr. Zuzana Barciová - Milanová - IX.B
   Mgr. Daniela Petrillová - IX.C


Ostatní pedagogickí zamestnanci:
 
   Mgr. Gabriela Belešová

   
PaedDr. Erika Borárosová
   Mgr. Blanka Botková
   Mgr. Miroslav Ďurnek
   Mgr. Edita Ďurneková
   Mgr. Júlia Kissová
   Mgr. Daniel Krascsenits
   PaedDr. Beáta Lászlóová
   Mgr. Zuzana Lelkesová
   Mgr. Zuzana Nagyová
   PaedDr. Helena Olléová
   Mgr. Marta Petrovicsová
   Mgr. Jaroslav Veľký

 

Vychovávateľky Školského klubu detí (ŠKD):

   1. oddelenie  Marianna Fodor  vedúca ŠKD
   2. oddelenie  Margita Krátka
   3. oddelenie  Adriana Navrátilová
   4. oddelenie  Andrea Barcziová
   5. oddelenie  Melinda Leškivová
   6. oddelenie  Etela Lukovická
   7. oddelenie  Ilona Lépes
   8. oddelenie  Radka Gajdošová
   9. oddelenie  Mgr. Kristína Žižlavská
  10. oddelenie  Bc. Eva Tükörová
  11. oddelenie  Lucia Nagyová
  12. oddelenie  Iveta Valová
  13. oddelenie  Nikoleta Tornyai

Asistenti učiteľa:

   1. Lucia Nagyová
   2. Mgr. Patrícia Mészárosová Marczellová
   3. Erika Balážiová
   4. Bc. Eva Tükörová
   5. Eva Ürögiová, DiS. art.
   6. Lenka Daitová
   7. Veronika Farkas
   8. Radka Gajdošová


Ekonómka:

   Ing. Monika Holasová

Pracovníčka pre PaM:

  Annamária Horváthová

Asistent:

 
Ivan Nagy

Správca IKT:

 
Ladislav Takács, DiS