Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020   


    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019   

   
    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018
      
      

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017