Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 


          Inovovaný školský vzdelávací program    Inovovaný školský vzdelávací program za školský rok 2019/20             

    Inovovaný školský vzdelávací program -finančná gramotnosť       
       
      
    Inovovaný školský vzdelávací program - Metóda Jolly Phonics         
      
    Prierezové témy v primárnom vzdelávaní                                          

    Prierezové témy v nižšom sekundárnom vzdelávaní