Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11